Euroskiltvandelskrav i skjenkesaker Handlekurvuttaksgebyr ved minibank uttak